top of page
Abstract Background

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Jyki Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.05.2021. Viimeisin muutos 28.05.2021.

 

  1. REKISTERINPITÄJÄ

Jyki Group Oy

Jykintie 10, 35400 Längelmäki

jyki@jyki.fi

 

2. REKISTERIN VASTAAVA YLLÄPITÄJÄ

Jyki Group Oy

jyki@jyki.fi

+358 010 202 2400

 

3. REKISTERIN NIMI

Tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja Jyki Group Oy (”Jyki Group Oy” tai ”me”) sivustolla.
Olemme sitoutuneet suojaamaan sivuston käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli et löydä hakemaasi informaatiota tältä sivulta, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse. Yhteystiedot löydät tämän sivun kohdasta “Mihin voin ottaa yhteyttä".

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste


Jyki Group Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja tuottaakseen ja toimittaakseen palvelunsa ja siitä johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Lisäksi Jyki Group Oy käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palvelujansa.

 

Jyki Group Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakasviestinnän, asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi sekä kehittämiseksi. Käyttäjä voi käyttää Jyki Group Oy:n tarjoamia Palveluita; käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida Jyki Group Oy:n tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita; ja Jyki Group Oy voi kehittää Palveluita ja sivuston käyttökokemusta keräämällä tietoa, evästeitä ja muita analyysitekniikoita hyväksikäyttäen. 

 

Henkilötietojen käsittely

Toimintamme perustuu luottamukseen ja yhteisymmärrykseen asiakkaan ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Kunnioitamme asiakkaan valintaa tietojen käsittelyssä ja toimimme parhaiden käytäntöjen mukaisesti pitääksemme yksityisyytesi suojattuna.

Kaikki tiedot, jotka annat meille pysyvät luottamuksellisina. Meille on ensisijaisen tärkeää, että asiakkaamme sekä muut sidosryhmämme ymmärtävät ja saavat läpinäkyvää tietoa siitä, miten käytämme heidän henkilötietojaan.

 

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme toiminnassamme seuraavia henkilötietojen käsittelyn periaatteita:

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
Henkilötietojen käsittelylle on oltava aina oikeusperuste, jonka perusteella tietoja käsitellään. Henkilötietoja käsitellään lisäksi aina asianmukaisesti ja kannaltasi läpinäkyvästi.

Käyttötarkoitussidonnaisuus
Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Tietojen minimointi
Jyki Group Oy kerää ja käsittelee ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tietyn palvelun, tuotteen tai muun toiminnan tuottamiseksi.

Täsmällisyys
Jyki Group Oy varmentuu kohtuullisilla toimenpiteillä epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojen poistamisesta tai oikaisemisesta.

Säilytyksen rajoittaminen
Jyki Group Oy poistaa tarpeettoman henkilötiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Eheys ja luottamuksellisuus
Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti turvallisuus huomioiden. Tietoja suojataan luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.


Osoitusvelvollisuus
Jyki Group Oy varmistuu siitä, että se pystyy osoittamaan, että se toimii edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

 

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?


Jyki Group Oy kerää palvelunsa käyttäjistään tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:


A) Jyki Group Oy:lle antamasi tiedot

Asiakkaiden ja asiakasyritysten yhteyksien ylläpitoon tarkoitettujen henkilöiden yhteystiedot.
Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palveluiden kuvailutiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
Tallennetut asiakaspuhelut.
Muut mahdolliset käyttäjän antamat tiedot, joita tarvitsemme tietosuojalausekkeessa määriteltyihin tarkoituksiin.

 

B) Palveluiden käytöstä johdetut tiedot
Johdettu tieto on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi vain niihin laillisiin käyttötarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Tietojasi voidaan käsitellä muun muassa tarjotaksemme sinulle palvelujamme ja hoitaessamme asiakassuhdettamme tai hoitaessamme työsuhteeseen tai muuhun sopimussuhteeseen liittyviä velvoitteita.
 

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu aina tietosuojalainsäädännössä esitettyyn yhteen tai useampaan oikeusperusteeseen. Näitä oikeusperusteita ovat muun muassa: suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sopimuksen täytäntöönpano ja laillinen velvoite.

 

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Tietoihisi pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen vaatii pääsyn tietoihisi pääsyä. Käytössämme olevat tietojärjestelmät tukevat käyttöoikeuksien hallintaa, jonka avulla hallitaan henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti ja he ymmärtävät luottamuksen ja yksityisyydensuojan merkityksen.

 

Miten suojaamme henkilötietosi?

Tietojasi suojataan asianmukaisten teknisten ja hallinnallisten toimenpiteiden avulla. Jyki Group Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Jyki Group Oy voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

Käyttämämme suojakeinot ovat muun muassa seuraavat:

- Säilytämme tiedot kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa ja palvelimilla
- Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin
- Tietojen käyttö on ohjeistettu sisäisesti
- Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät toimintatavat koulutetaan työntekijöille
- Tiedot on varmennettu ja suojattu asianmukaisesti

Jyki Group Oy:lla on olemassa toimintatavat, joiden avulla hallitaan epätodennäköisiä, mutta mahdollisia henkilötietojen tietoturvaloukkauksia.  Näiden toimintatapojen tarkoituksena on tunnistaa mahdollisimman tehokkaasti henkilötietoihin kohdistuva tietoturvaloukkaus ja minimoida siihen liittyvät vahingot.

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena henkilötietoja päätyy sellaisen henkilön käsiin, jolla ei ole niiden käsittelyyn oikeutta tai ne esimerkiksi tuhoutuvat. Ilmoitamme henkilötietojen tietoturvaloukkauksista aina tietosuojaviranomaiselle, sekä tarvittaessa myös rekisteröidyille, eli sinulle.  

Mikäli havaitset Jyki Group Oy:ta koskevan henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tai muun tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvän ongelman ilmoitathan siitä ensisijaisesti Jyki Group Oy:n tietosuojavastaavalle.
 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi luovutetaan organisaation ulkopuolelle ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Huomaathan, että me emme myy henkilötietojasi ulkopuolisille toimijoille. Siirrämme henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Jyki Group Oy palvelun tarjoamiseksi tämän tietosuojalausekkeen määrittelemissä tarkoituksissa. 

Jyki Group Oy käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena, esimerkiksi IT järjestelmien ylläpitoon ja kehitykseen. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Jyki Group Oy:n toimeksiannosta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Jyki Group Oy:n ohjeistusta. Ohjeistusten noudattaminen taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten avulla. Emme salli kolmansien osapuolten myydä tai käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa.


Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta


Jyki Group Oy ei jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksen kohteet tai esimerkiksi sijaintiin perustuvat kohdentamisarvot.

 

Kuten yllä on kuvattu, käytämme henkilökohtaisia tietojasi kohdistettujen mainosten tai markkinointiviestinnän tarjoamiseen, joiden mielestämme saattavat kiinnostaa sinua. Lisäksi käytämme evästeitä parantamaan palveluitamme sekä kohdentamaan viestintää ja mainontaa  selainkohtaisen datan perusteella.

 

Evästeet

Evästeitä käytetään, jotta mainokset olisivat käyttäjille kiinnostavampia, saatamme kohdentaa niitä keräämämme datan perusteella. Yksi tapa kerätä dataa ovat evästeet sekä muut vastaavat tunnisteet. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Huomaathan, että evästeet ovat selainkohtaisia. Mitään sinua tunnistavia tietojasi emme niistä näe, eli emme esimerkiksi tiedä nimeäsi, mutta näemme, miten selaimella liikutaan sivuillamme.

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeitä käytetään myös kohdentamaan markkinointia eri kanavissa kuten sosiaalisen median kanavat.


Voit poistaa evästeet kohdennetun mainonnan käytöstä alla olevien linkkien avulla:


Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

 

Käytämme myös Google Analyticsia auttaaksemme ymmärtämään, kuinka asiakkaamme käyttävät sivustoa - voit lukea lisää siitä, kuinka Google käyttää henkilökohtaisia tietojasi täältä: 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Voit myös poistaa Google Analyticsin käytöstä täällä: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Lisäksi voit hylätä joitakin näistä palveluista käymällä Digital Advertising Alliancen opt-out-portaalissa osoitteessa https://optout.aboutads.info/

 

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Jyki Group Oy säilyttää käyttäjien henkilötietoja vain niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.  Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin. 

Mitkä ovat oikeutesi?

Alla olemme kuvanneet oikeutesi ja niihin liittyvät periaatteet:

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, onko henkilötietojasi käsitelty rekisterinpitäjän toimesta sekä jäljennös rekisteröidyistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Tiedon virheellisyys ratkaistaan tapauskohtaisesti sen perusteella, onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen (tarpeeton, puutteellinen, vanhentunut).

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Henkilötietosi poistetaan Jyki Group Oy:n rekistereistä, mikäli niiden säilyttämiseen ei ole lainmukaista velvoitetta. Kaikki pyynnöt tietojen poistamisesta käsitellään tapauskohtaisesti ja mikäli tietojen säilyttämiselle ei ole olemassa perustetta, tiedot poistetaan.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla on oikeus tietyissä laissa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Käsittelyn vastustaminen

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus pyytää tietosi koneluettavassa muodossa siirrettäväksi eteenpäin toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat elektronisessa muodossa ja joiden käsittely perustuu, joka suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen kyseinen suostumukseen perustuva käsittely lopetetaan.


Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Toteutamme edellä mainitut oikeudet sen sisältöisenä kuin ne on yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty. Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Mikäli katsot, että emme ole käsitellyt tietojasi lainmukaisesti voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Toivomme kuitenkin, että olet aina ensisijaisesti yhteydessä ensin tietosuojavastaavaamme, jotta asia saadaan selvitettyä.

Käyttääksesi oikeuksiasi toimi seuraavasti:

Ota yhteyttä ensisijaisesti Jyki Group Oy:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse.

Vastaamme kaikkiin rekisteröityjen oikeuksiin liittyviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Mikäli määräaikaa jatketaan, ilmoitamme sinulle viivästymisestä ja siihen johtuneista syistä kuukauden sisään pyynnön vastaanottamisesta.
 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi tietosuojaan liittyen. Olethan yhteydessä, jos sinulle jäi jotain kysyttävää.

 

TIETOSUOJAVASTAAVA

Jyki Group Oy
Jykintie 10
35400 Längelmäki
jyki@jyki.fi

+358 010 202 2400

bottom of page